Emmačs Middenschool OP WEG Emmačs bovenbouw OP WEG Emmačs basisschool OP WEG Sint-Paulus basisschool OP WEG Sint-Medardus basisschool OP WEG Sint-Vincentius basisschool OP WEG Sint-Gerolf basisschool OP WEG Sint-Franciscus basisschool OP WEG